Chính sách quyền riêng tư

1. Thu thập thông tin

Japonstore.vn sẽ tự động thu nhận và lưu trữ các thông tin máy tính và trình duyệt bằng Google Analytics bao gồm: địa chỉ IP, các thuộc tính phần mềm và phần cứng và trang web mà bạn yêu cầu xem.

Các thông tin đều ở dưới dạng ẩn danh. Chúng tôi không thu thập các thông tin cá nhân của bạn như Tên, Tuổi, Số điện thoại…

2. Sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:

  • Đáp ứng riêng theo sở thích riêng cũng như kinh nghiệm của bạn.
  • Cải thiện trang web của chúng tôi.

3. Thông cáo bên thứ 3

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ. Hoặc các tình huống có thể dẫn tới nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.

Các thông tin không riêng tư mặt khác có thể được cung cấp cho bên thứ 3 nhằm mục đích quảng cáo, marketing hoặc mục đích khác.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi ứng dụng nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thuật toán mã hóa cao cấp để bảo mật các thao tác trực tuyến đòi hỏi sự bảo vệ cao. Máy tính/các máy chủ dùng để lưu trữ website đều được đặt ở môi trường khá bảo mật.

5. Chúng tôi có dùng cookies?

Câu trả lời là có. Cookies được chúng tôi sử dụng để cải thiện tính tiện dụng cũng như giúp nhận diện các lượt đăng nhập lập lại. Ngoài ra, cookies của chúng tôi giúp theo dõi cũng như đáp ứng theo nhu cầu riêng của từng người dùng.

6. Hủy nhận thư

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email được người dùng cung cấp để gửi các thông tin và cập nhật mà người dùng quan tâm như các khuyến mãi, đánh giá… Nếu bất kỳ khi nào bạn muốn hủy nhận thư, chúng tôi đều đính kèm các hướng dẫn hủy nhận thư ở cuối mỗi email.

7. Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách riêng tư của chúng tôi.